Ledenraadplegingen

De ledenraadpleging is bedoeld om input te ontvangen van verenigingsbestuurders over beleidsonderwerpen. De ledenraadplegingen zijn eenmaal per jaar per district. Zo hebben de verenigingen structureel de mogelijkheid om een mening te vormen en te ventileren over therma's dit op dat moment spelen. Het is een onmisbare schakel in het democratische besluitvormingsproces. Mede op basis van de input van de leden bij de ledenraadplegingen worden beleidsvoorstellen gedaan. De voorstellen worden vervolgens besproken en getoetst door de bondsraadsleden en districtscoördinatoren in het strategisch beraad.

De kenmerken van de ledenraadpleging op een rij:

 • Structureel leden overleg (1x per jaar per district)
 • Input (meer)jarenbeleid en jaarplan
 • Mening en -oordeelsvorming leden
 • Vertegenwoordiging van verenigingsbestuurders, districtsteams, commissieleden, bondsbestuurders, bondsraadsleden

 

Ledenraadplegingen zijn onderdeel van de besluitvormingscyclus van de NJBB.
Bekijk de volledige cyclus

Besluitvormingscyclus NJBB

Ledenraadplegingen 2017

Tijdens de eerste ledenraadplegingen worden de volgende vraagstukken behandeld: 
Hoe kijkt u naar de toekomst van uw vereniging? Wat zijn de volgende stappen voor onze sport? Hoe kunnen we binnen de NJBB elkaar versterken? Wat zijn de verbeterpunten?

De ledenraadplegingen zijn op de volgende data gepland:

 • Maandag 10 april 2017 voor District West 
 • Woensdag 12 april 2017 voor District Noordwest 
 • Woensdag 19 april 2017 voor District Zuidwest
 • Dinsdag 25 april 2017 voor District Zuid 
 • Woensdag 3 mei 2017 voor District Midden
 • Maandag 8 mei 2017 voor District Oost
 • Donderdag 18 mei 2017 voor District Noord 
 • Maandag 22 mei 2017 voor District Zuidoost

Voor wie?
De voorzitter en een bestuurslid van alle verenigingen aangesloten bij de NJBB (max. 2 personen).

Overige genodigden
Districtsteam en bondsraadsleden

Praat mee!
Verenigingsvoorzitters kunnen zich hier aanmelden