Ledenraadplegingen

De ledenraadpleging is bedoelt om input te ontvangen van verenigingsbestuurders over beleidsonderwerpen. De ledenraadplegingen zijn eenmaal per jaar per district. Zo hebben de verenigingen structureel de mogelijkheid om een mening te vormen en te ventileren over betreffende onderwerpen. Het is een onmisbare schakel in het democratische besluitvormingsproces. Mede op basis van de input van de leden bij de ledenraadplegingen worden beleidsvoorstellen gedaan. De voorstellen worden vervolgens besproken en getoetst door de bondsraadsleden en districtscoördinatoren in het strategisch beraad.

De kenmerken van de ledenraadpleging op een rij:

  • Structureel leden overleg (1x per jaar per district)
  • Input (meer)jarenbeleid en jaarplan
  • Mening en -oordeelsvorming leden
  • Vertegenwoordiging van verenigingsbestuurders, districtscoördinatoren, commissieleden, bondsbestuurders, bondsraadsleden

 

Ledenraadplegingen zijn onderdeel van de besluitvormingscyclus van de NJBB.
Bekijk de volledige cyclus

Besluitvormingscyclus NJBB