Bondsraad

De leden van de bondsraad worden gekozen door de NJBB verenigingen door middel van een landelijke verkiezing, maar nemen zonder last of ruggespraak zitting in de raad en besluiten op basis van eigen inzicht en overtuiging. De verenigingen leveren door middel van de ledenraadpleging en het strategisch beraad een directe invloed op de ontwikkeling van beleidsplannen. De feitelijk besluitvorming vindt plaats door, de door verenigingen gekozen, bondsraadsleden in de bondsraad. 

De leden van de bondsraad komen tweemaal per jaar bij elkaar:

  • In de voorjaarsvergadering (meestal mei) wordt teruggekeken op voorgaand jaar, jaarverslag en jaarrekening worden afgestemd en algemene zaken, zoals wijzgingen in reglementen, komen aan bod.
  • De najaarsvergadering (meestal november) staat in het teken van komend jaar. Begroting en jaarplan worden vaststellen en beleidsinhoudelijke onderwerpen komen aan bod. 

De bondsraad is een onderdeel van de besluitvormingscyclus van de NJBB.
Bekijk de volledige cyclus

Besluitvormingscyclus NJBB

Leden Bondsraad

1 Ad Wagenaars JBC 't Dupke
2 Andre de Kort DBC Karro Deux
3 Arend Nijborg Près le But
4 Arthur Meertens Mosa Petanca
5 Frank Versluis MIDI
6 Hans Kusters JBC Ummer d'r Bie
7 Harry Saaltink De Hakhorst
8 Henny van Schaik Petanque Club Ca Roule
9 Jac Verheul CdP Les Cailloux
10 Jacques Claessen Allez Tirer Maassluis
11 Paul Paardekooper Va Tout
12 Peter van Wermeskerken De Nijeboulers
13 Riemer Haagsma n Boel Plezier
14 Rob van der Zwet Les Boules Fleuries
15 Henk Zijlstra Vledderboules
16 Gerard Mellegers PV Gouda
17 Paul Frie De Stetters
18 Ferdinand Wiese t Zwijntje
19 Willy van Kilsdonk Littie of Littienie
20 Christian Bos PUK
21 Cor van Vloten Plop

De bondsraadsleden worden in de bondsraad van 20 mei 2017 geïnstalleerd voor een periode van 3 jaar.

Kandidaatstelling en verkiezing

Iedere meerderjarige licentiehouder van de NJBB kan zich kandidaat stellen voor de bondsraad. De kandidaatprofielen worden beoordeeld door een onafhankelijke verkiezingscommissie. Na goedkeuring van het profiel wordt de kandidaat op de kandidatenlijst geplaatst. Verenigingen krijgen vervolgens de mogelijkheid op een stem (maximaal 3 per vereniging) uit te brengen op een gewenste kandidaat. Per district wordt de kandidaat met het meeste aantal stemmen als gekozen verklaard. Vervolgens worden achtereenvolgens de kandidaten met landelijk het meeste aantal stemmen als gekozen verklaard, net zolang tot dat het aantal zetels van de bondsraad bezet is.

Aantal zetels bondsraad

Het aantal zetels van de bondsraad is gelijk aan tien procent van het aantal vereniging dat bij de NJBB is aangesloten. Het aantal zetels van de bondsraad wordt naar boven wordt afgerond, zodat er sprake is van een oneven aantal. Op 01 januari 2017 zijn 193 verenigingen bij de NJBB aangesloten. Dit betekent dat er 21 zetels beschikbaar zijn. In mei 2017 wordt de nieuwe bondsraad voor het eerst geïnstalleerd.

Benoemingsperiode

De bondsraadleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Door de benoeming voor een langere periode wordt de kwaliteit, de continuïteit en efficiëntie van de besluitvorming bevorderd. 

Uitgangspunten 

  • Continuïteit in besluitvorming
  • Kwaliteit van besluitvorming
  • Efficiëntie in besluitvorming

Taken en verantwoordelijkheden 

  • Vaststellen en goedkeuren van de koers
  • Controleren en corrigeren van de uitvoering

Verwante stukken